Výuka náboženství

Výuka náboženství

Každý pátek v školním roce: 13.30 hod. fara Nechanice. Děti se můžou přihlašovat na výuku náboženství 

i v průběhu školního roku.